Svetozar Krunić

Svetozar Krunić

Iskustveno potičem iz biznisa, a opšte aktivnosti su fokusirane na akviziciju korisnika i upravljanje performansama, inoviranjem svakog koraka tog procesa.

Želja za dubinskim razumevanjem ponašanja korisnika i njegove aktivacije, analitike i tehnologije usredsređuju moj rad na usklađivanje sa stejkholderima, globalnim i lokalnim ciljevima omogućavajući biznisima da posluju na najvišem nivou. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu na smeru Marketing menadzment. Trenutno na poziciji Head of User Acquisition u domaćoj kompaniji ActiveCollab.