Đorđe Krivokapić

Đorđe Krivokapić

Dr

Dr Đorđe Krivokapić predaje na Fakultetu organizacionih nauka. Diplomu mastera pravnih nauka stekao je na Univerzitetu u Pitsburgu nakon čega je dve godine radio kao adv. pripravnik u kancelariji „Karanović & Nikolić“. Tokom dokt. studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usavršavao se u okviru Berkman centra za Internet i društvo Univerziteta Harvard.

Aktivno je angažovan u istraživanju i zagovaranju javnih politika u oblastima intersekcije prava i tehnologije na nacionalnom i evropskom nivou kroz akademski rad, civilno društvo, savetovanje institucija i privrede, obrazovne programe i javne nastupe. Od 2012. godine je uključen u rad SHARE Fondacije gde kao programski direktor vodi tim istraživača u više desetina projekata u oblasti Internet sloboda i digitalnih prava.