Branislava Hristov Stančić

Branislava Hristov Stančić

Branislava Hristov Stančić je asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U 2013. godini upisala je master sa fokusom na upravljanje poslovanjem. 2012. godine izabrana je na poziciju aststenta na predmetima menadžmenta u turizmu, marketingu u turizmu i ekonomiji turizma. Trenutno je doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavila je brojne naučne radove u nacionalnim naučnim časopisima i učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Njene oblasti interesovanja su sledeće: marketing i menadžment u turizmu, hotelijerstvo, upravljanje prihodima.